Pedagogisch beleid

De pedagogische visie van De Lentemorgen is gestoeld op het antroposofisch mensbeeld. Het antroposofisch mensbeeld en de bijbehorende opvoedkundige visie komen voort uit het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Een kind wordt – evenals een volwassen mens – gezien als een spiritueel wezen. Het opvoedingsproces is er op gericht het individuele kind tot zijn recht te laten komen in relatie tot de wereld om het kind heen. Steiner ging uit van ontwikkelingsfasen in een ritme van zeven jaar. Elke fase ontwikkelt de mens specifieke vaardigheden op lichamelijk, ziele- en geestelijk gebied. In de kindertijd wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkelingsmogelijkheden in het volwassen leven. Het werken aan een gezonde basis heeft dus betekenis voor de rest van iemands leven.

Er is erkenning voor ieder kind: mogen zijn wie je bent! Kinderen worden liefdevol en oprecht benaderd en begrensd, hun talent wordt aangemoedigd en gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers zijn een voorbeeld in gedrag en daarin oprecht. Zij maken verbinding met de kinderen en vanuit die verbinding sluiten zij aan bij wat het kind en de groep nodig heeft. Leidsters en ouders staan gezamenlijk om een kind heen. De omgeving, materialen en voeding die wij kinderen aanbieden is mooi, natuurlijk, kwalitatief hoogwaardig en stimuleert de ontwikkeling.

Wij vieren en beleven de jaarfeesten bewust en zorgen voor verbinding met de natuur en met elkaar. Van daaruit ontstaat eerbied voor de omgeving.

Onze pedagogisch beleid is in te zien in de volgende documenten
– pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Pippelijntje, Malijntje, Roosmarijntje
– pedagogisch beleidsplan bso Lancelot en Leeuwenhart