Ouders

Goed contact met ouders is voor De Lentemorgen vanzelfsprekend. Prettig contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is ook fijn voor een kind. Het geeft een kind vertrouwen als hij ervaart wanneer dat de relatie tussen zijn ouder(s) en hun juffie goed is. Kinderen voelen zich dan veilig en gedragen.

Maandelijks verstuurt De Lentemorgen een nieuwsbrief. Hierin staat praktische informatie, vaak aangevuld met leuke weetjes, achtergrondinformatie over de jaarfeesten en de door ons gezongen liedjes. Een geprinte versie hangt bij de deuren.

De Lentemorgen moedigt ouderbetrokkenheid aan. Denk aan het bijwonen van ouderavonden, meehelpen bij het Lentefeest, participeren in de oudercommissie en het uitvoeren van kleine reparaties. Er is van alles te doen en het plezier van samen doen creëert een sfeer die we de kinderen gunnen.

NioKids
Wij werken met het online programma NioKids. Via uw eigen account doet u (extra) reserveringen. De oude reserveringen zijn via NioKids in te zien. En er zijn documenten terug te vinden zoals contracten, facturen en het financiële reglement.

Inloggen kan hier

Ideeënbus
In het gebouw van De Lentemorgen hangt een ideeënbus. Hierin kan al dan niet anoniem een idee of ander bericht worden achtergelaten. De leidinggevende bekijkt geregeld de inhoud van de ideeënbus.