Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf kenmerkt zich door

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningSfeervolle groepsruimtes; onze groepsruimtes zijn warm, huiselijk en sfeervol ingericht om de kinderen een geborgen gevoel te geven waar vanuit ze zich veilig kunnen ontwikkelen.
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningNatuurlijke materialen; we spelen met speelgoed gemaakt van natuurlijke materialen. Het is vaak open einde speelgoed, dat is zo min mogelijk voorgevormd en biedt daardoor ruimte voor de creativiteit en het fantasievolle spel.
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningElke dag buiten spelen; ook als het regent of koud is gaan we naar buiten om te bewegen, te spelen en ons te verwonderen over wat we buiten zien.
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningElke dag een warme maaltijd; we hebben een eigen kok die biologisch en vegetarisch kookt en zorgt dat we om 12:00 uur een warme maaltijd aan de kinderen kunnen serveren.
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningSeizoenen; we beleven het jaar in het ritme van de seizoenen. De seizoenstafels en de jaarfeesten zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Op het kinderdagverblijf lezen we in het kringetje verhalen en zingen we liedjes passend bij de seizoenen en we knutselen en tekenen over de tijd van het jaar en de natuur om ons heen.
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningCreativiteit en fantasie; ons knutsel en spelmateriaal is er op gericht kinderen zo veel mogelijk zelf te laten ontdekken, ervaren en ontwikkelen

De groepen
Op het kinderdagverblijf van De Lentemorgen zijn drie groepen waar we kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningBaby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar worden opgevangen op Pippelijntje
Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningPeuters van 2 tot 4 jaar worden opgevangen op de groepen Malijntje en Roosmarijntje

Op dagen dat er veel kindjes zijn, worden de oudste peuters opgevangen op Roosmarijntje. Hiervoor gebruiken we de groepsruimte van de BSO-groep Lancelot. Hier hebben de kinderen wat meer uitdaging met ander speelgoed en op deze manier blijft de rust op groepen gewaarborgd. Bovendien zijn ze al bekend met het lokaal als zij doorstromen naar de bso.

Antroposofische visie
In de eerste zeven jaar – het jonge kind, waar de kinderen van ons kinderdagverblijf onder vallen – staan vooral de opbouw van een gezond lichaam en de ontwikkeling van de wil centraal. Antroposofisch noem je dit de ontwikkelingsfase van het etherlichaam. In deze fase leert het kind spreken, lopen, spelen, etc, gestuurd vanuit de wil: het kleine kind wil van alles en verwerft daarmee meesterschap over zijn eigen lichaam. Deze wilsimpuls kunnen we als opvoeders aanmoedigen, stimuleren, kanaliseren. 

In deze fase sluiten we aan bij de behoeften van het kind door goede gewoontevorming, of ritmische herhaling en het voorleven van wat door het kind nagebootst kan worden. Er is veel ruimte voor beweging. Ons aanbod aan de kinderen wordt daarnaast verrijkt met oer-spelen, oer-gebaren (gebaren die al van oudsher verweven zijn in ons handelen), voorlezen, vertellen, uitbeelden en creatief bezig zijn.