Praktische informatie

Openingstijden 
De Lentemorgen is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur.

Schoolvakanties, feestdagen schooljaar 2022-2023
Klik hier voor een overzicht.

Tarieven 
Wij bieden verschillende contractvormen
– Flexibel contract
– 40 weken contract (zonder gebruik tijdens schoolvakantie)
– 51 weken contract

Tarieven KDV 
51 weken contract € 8,36 p.u. (extra dagen buiten contract € 9,29 p.u.)
40 weken contract € 8,36 p.u (extra schooldagen buiten contract € 9,29 p.u.)

Tarieven BSO 
51 weken contract € 7,59 p.u. (extra dagen buiten contract € 9,29 p.u.)
40 weken contract € 7,59 p.u (extra schooldagen buiten contract € 9,29 p.u.) 

Inschrijven
Hieronder zijn de inschrijfformulieren te downloaden. Het ingevulde document kunt u vervolgens mailen naar info@delentemorgen.nl.
Inschrijfformulier kinderdagverblijf
Inschrijfformulier buitsenschoolse opvang

Rondleiding
Wilt u eerst graag de sfeer komen proeven tijdens een rondleiding, dan bent u van harte welkom! Stuur een bericht om een afspraak te maken.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker
De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden. Samen met de medewerker achterhaalt de coach de coaching-behoeften.

Bij De Lentemorgen biedt de pedagogisch coach ondersteuning aan pedagogisch medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren. Hierbij wordt gekeken waar verbetering nodig en mogelijk is op het gebied van kennis, vaardigheden, houding en gedrag in en op het werk. Daarnaast is er ruimte voor de medewerkers om gecoacht te worden op algemeen persoonlijk gebied. Wij streven ernaar dat onze medewerkers zich prettig voelen omdat wij geloven dat dit bijdraagt aan een betere sfeer op de groepen.

Het coachplan dient als een leidraad om met het team te werken aan de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach met als doel het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en een optimale sfeer in het team medewerkers.
Klik hier voor het coachplan

Klachtenregeling
De kinderen zijn bij de medewerkers van Stichting De Lentemorgen in goede handen. Echter, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Als ouders vinden dat wij tekort geschoten zijn of ons niet aan afspraken houden, dan kunnen zij dit bespreekbaar maken. De Lentemorgen heeft een interne- en externe klachtenprocedure, de klachtenregeling. Deze komt voort uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) en valt onder de Wet Kinderopvang (WKo). De Lentemorgen is aangesloten bij de Geschillencommissie.
Klik hier voor de klachtenregeling

Inspectierapporten
Jaarlijks vindt er een kwaliteitsinspectie plaats door de GGD. Hieronder zijn de meest recente inspectierapporten in te zien.

Stichting
De Lentemorgen is een stichting zonder winstoogmerk.