Buitenschoolse opvang

Stichting De Lentemorgen maakt deel uit van de Brede Vrijeschool Almere. Hierbinnen is een nauwe samenwerking met Vrijeschool Almere, gevestigd in het gebouw naast ons.

Onze BSO kenmerkt zich door

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningPassende omgeving en speelgoed; de groepen zijn zo ingericht dat ze passen bij het ontwikkelingsniveau van de stamgroep. We bieden ‘echte’ materialen aan zoals houten speelgoed, stenen en kinetic zand om mee te spelen. Het spelmateriaal is open einde speelgoed; zo min mogelijk voorgevormd. Zo laten we de kinderen zo veel mogelijk zelf ontdekken en ervaren. Het stimuleert de creativiteit en het fantasievolle spel.

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningVeel ruimte om creatief bezig te zijn; De Lentemorgen heeft allerlei  knutselmateriaal en handwerkmateriaal op de groep. De kinderen kunnen tekenen, schilderen, plakken en breien. Ook worden er regelmatig leuke projecten gedaan zoals wolvilten of kaarsen versieren met bijenwas 

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningElke dag buiten spelen; ook als het regent of koud is, is er ruimte om buiten te spelen. De Lentemorgen heeft een ruime buitenruimte met een grasveld, een zandbak, schommels en een tafeltennistafel. Er is een prachtige moestuin, die door de juffen en meester samen met de kinderen wordt onderhouden. Onze kokkin gebruikt de groenten en kruiden die er groeien in haar maaltijden.

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekening Biologische en vegetarische voeding. Elke dag bereidt onze kokkin een vier- uurtje voor de kinderen. Ook bieden wij de mogelijkheid voor een warme avondmaaltijd.

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningHet volgen van de seizoenen; we beleven het jaar in het ritme van de seizoenen. Op de jaartafels is zichtbaar wat er zich op dat moment buiten in de natuur afspeelt. Er wordt voorgelezen en geknutseld passend bij de seizoenen en de natuur om ons heen.

Afbeeldingsresultaat voor vlinder lijntekeningVaste gezichten; de kinderen hebben op de stamgroepen minstens twee vaste gezichten, zodat zij continuïteit voelen en een band op kunnen bouwen met hun juffies/meester.
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is doorgaans de meester of juf die het meest aanwezig is op de opvangdagen van het kind. De mentor volgt het kind in zijn welbevinden en ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Locatie
Binnen onze buitenschoolse opvang werken wij met twee stamgroepen; Lancelot en Leeuwenhart bevinden zich op onze hoofdlocatie aan de Lierstraat, naast Vrijeschool Almere.

Op Lancelot worden kinderen vanaf vier jaar opgevangen. De oudere kinderen vanaf ongeveer zeven jaar worden opgevangen op Leeuwenhart. Het gezamenlijk thee drinken na schooltijd en het vier-uurtje vinden plaats op de stamgroep. Tijdens het vrije spel zijn de deuren open en kunnen de kinderen op beide groepen spelen. Hierdoor spelen kinderen van verschillende leeftijden door elkaar wat er voor zorgt dat kinderen zich aan elkaar op kunnen trekken en met en van elkaar kunnen leren. Ook is er hierdoor veel ruimte voor broertjes en zusjes om met elkaar te spelen tijdens hun opvangdag.

Antroposofische visie
In de eerste zeven levensjaren staat de ontwikkeling van het fysieke lichaam centraal. Daarom wordt een spelvorm en spelmateriaal aangeboden wat hiervoor stimulerend is.
De inrichting van de ruimte draagt daaraan bij: er is een poppenhoek, waar kinderen de vader- en moederrol kunnen spelen. Er is een bouwhoek met onder andere houten blokken, doeken en kisten. Kinderen kunnen bij het spelen zelf bedenken en maken wat het moet voorstellen; een kasteel, een grot, een vliegtuig? De materialen zijn zoveel mogelijk natuurlijk. Hiermee bouwen kinderen innerlijke ervaringen op die waarachtig zijn.
De kinderen zitten nog volop in de beweging en hebben veel ruimte nodig. Daarom zal er ook dagelijks buiten gespeeld worden.

Vanaf het zevende levensjaar staat de ontwikkeling van het gevoel centraal. Na het ik-besef is het eigenlijke ‘willen’ geboren. Het kind handelt niet meer uit blinde drang, maar gaat met een zeker bewustzijn navolgen. Het kind kan zich doelen stellen en deze een zekere tijd vasthouden, voorstellingen en herinneringsbeelden vormen en verbinden met een fantasievolle belevingswereld.  Aan het doen moet worden voldaan als ook maar het gevoel wordt beleefd. De leidster heeft niet meer altijd de naboots-functie. Zij moet nu vooral waarachtigheid uitstralen; alles wat zij doet of vertelt moet oprecht zijn en stoelen op haar eigen krachten.
De ruimte en spelmaterialen is voor de kinderen zo ingericht dat het kind eigen keuzes kan maken en zelf projecten kan opstarten (zoals een spelletje doen, breien en haken).

Naarmate kinderen ouder worden, krijgen zij andere privileges en verantwoordelijkheden. Het verschil tussen het oudere kind (ongeveer negen jaar, derde klas) en het jongste mag er zijn. Dit geeft het jonge kind iets om naar uit te kijken en sterkt het oudere kind in zijn zelfstandigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen.